Assistansstöd, omsorg & rådgivning

Wiwan erbjuder ett individuellt utformat assistansstöd som utgår från individens behov och önskemål och ger ett tryggt stöd i vardagslivet. Vi gör detta genom att erbjuda stöd och service, omvårdnad och personlig kontakt.

Ett öppet bemötande som har flexibilitet och medmänsklighet som ledord. "Din omsorg i goda händer". 


HOS WIWAN HAR DU EN KUNDSAMORDNARE SOM ALLTID ÄR INSATT I DIN ASSISTANS. VI TAR ÄVEN STÖD AV OLIKA SPETSKOMPETENSER NÄR SÅ BEHÖVS

PERSONLIG ASSISTANS

Syftet med personlig assistans är att skapa förutsättningar för att alla som lever med funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som om funktionsnedsättningen inte fanns. Vi hjälper brukaren med personlig hygien, måltider, klä på och av sig och att kommunicera med andra.


AVLÖSARSERVICE OCH LEDSAGARSERVICE ENLIGT LSS

Ledsagningen ska ge dig möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, träffa vänner och ta del av kultur och natur. Ledsagarservice innebär att du får stöd av en person för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarservice i hemmet innebär att en person tillfälligt stöttar dig som har en funktionsnedsättning i ditt hem så att föräldrar kan avlastas i omvårdnads arbetet. Hjälpen finns tillgängligt både dagtid, kvällar, nätter och helger.

Både Ledsagarservice och Avlösarservice betslutas av kommunens LSS-handläggare.

FÖRESTÅNDARE VID PRIVAT GRUPPBOSTAD

Vi förestår en privat gruppbostad enligt LSS för fem personer med utvecklingsstörning.


RÅDGIVNING

Wiwans rådgivare har inte bara överblick över allt i din assistans. Han/hon är med i ditt arbetsteam som en ytterst aktiv och närvarande person som hjälper dig och arbetsgruppen när det handlar om:

  • arbetsgivarfrågor som löner, skatter och avgifter
  • rekrytering och lönesättning
  • anställnings- och personalfrågor
  • handledning
  • ekonomi med öppen redovisning och insyn
  • juridiska frågor som att stödja dig i ett överklagande
  • ansökningar och myndighetskontakter