Vem får personlig assistent?

Det är personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som kan få personlig assistans/assistent, personer som behöver hjälp i sin dagliga livsföring med:

  • sin personliga hygien
  • måltider
  • klä på och av sig
  • att kommunicera med andra
  • annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den som har funktionsnedsättningen

Detta kallas även grundläggande behov.

Om du har rätt till personlig assistans med grundläggande behov, har du också rätt till insatser för övriga personliga behov.

Ersättning för assistans/personlig assistent betalas ut av Försäkringskassan eller kommunen beroende på vem som fattat beslutet.