Vad är personlig assistans?

Syftet med personlig assistans är att kunna leva ett liv som alla andra.

Detta förverkligas genom den personliga assistent som kan anställas med hjälp av Försäkringskassans eller kommunens beslut om ersättning för personlig assistans. 

Wiwan ser till att du som får assistans beviljad ska ges möjlighet att leva ett aktivt och självständigt liv.

Vi ser till att din personliga assistans präglas av valfrihet, integritet och självbestämmande samt främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.