Lagen om Stöd och Service – bakgrunden till LSS

Det är i LSS, Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade som personlig assistans regleras.

Genom LSS har personer med omfattande funktionsnedsättningar fått ökad möjlighet att själva styra över sin vardag och känna sig delaktiga i samhället.

WIWAN HAR STOR PRAKTISK ERFARENHET OCH VI DELAR GÄRNA MED OSS.

Vi hjälper dig med allt från den första ansökan till att överklaga beslut och föra din talan mot myndigheter och rättsinstanser.

LSS kom till efter att 1989 års handikapputredning visat, att personer med omfattande funktionsnedsättningar hade sämre levnadsvillkor än de flesta andra. Insatser inom socialtjänsten (SOL) och hälso- och sjukvården (HSL) räckte inte till.

Insatserna i LSS är frivilliga och den enskilde ansöker själv om dem, som en individ, inte som en funktionsnedsättning eller som ”ett föremål för åtgärder”.

Ett avslagsbeslut enligt LSS kan alltid överklagas till förvaltningsdomstol.