Assistansersättning – ersättning för personligt stöd

Ersättningen är ett personligt stöd och är bundet till den enskilde och ger dig rätt att själv välja vem du vill ha som personlig assistent.

Blir du beviljad personlig assistans får du en ersättning från Försäkringskassan eller kommunen så att du kan anställa – eller låta anställa – personliga assistenter som kompenserar dina funktionsnedsättningar, något vi på Wiwan givetvis hjälper dig med.

Det är Försäkringskassan eller kommunen som beslutar om du har rätt till personlig assistans och med hur många timmar.

Den statliga assistansersättningen regleras i socialförsäkringsbalken kap. 51 där det är Försäkringskassan som har till uppgift att pröva och betala ut assistansersättningen.