Handikappomsorg & assistentverksamhet i Borås, Varberg & Alingsås

I WIWAN ARBETAR VI TILLSAMMANS

Du som kund, den personliga samordnaren och den eller de personliga assistenterna. Gemensamt gör vi jobbet.

Efter dina önskemål sätter vi tillsammans grunder, tider, prioriteringar och uppdragsfördelning för din arbetsgrupp.

Wiwans komposition av erfarenhet och kompetens möjliggör att företaget kan verka inom LSS – Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade. Vårt ansvar att skapa livskvalitet för individen avseende både vård, omsorg och serviceinsatser och är direkt styrande för all vår verksamhet.

Grundsynen i LSS stämmer helt överens med vår grundsyn – personer med omfattande funktionsnedsättningar skall ha ökad möjlighet att själva styra över sin vardag och känna sig delaktiga i samhället.

WIWAN HAR SEDAN SEPTEMBER 2011 TILLSTÅND AV SOCIALSTYRELSEN ATT BEDRIVA ASSISTANSVERKSAMHET ENLIGT 9 § 2 LSS.


ÄR DU INTRESSERAD ATT JOBBA HOS WIWAN AB?

Skriv ett par rader om dig själv och skicka dem till oss!