- Assistanstjänster med trygghet och närhet

Wiwan är ett privat alternativ inom LSS.

Vi har som mål genom nytänkande och positiv människosyn utveckla traditionell vård– och omsorgsrutiner så att individen får ett gott liv. Vår verksamhetsidé bygger på en humanistisk människosyn och alla människors lika värde.


lång erfarenhet, stor kompetens

Wiwan har samlat ett antal personer med lång erfarenhet, stor kompetens och höga mål och visioner. Vi är ett företag med en utpräglad platt organisation och ett arbetssätt som präglas av närhet mellan ledning, personal och kunder.

 

VI UTFÖR PERSONLIG ASSISTANS

VI FÖRESTÅR EN PRIVAT GRUPPBOSTAD ENLIGT LSS FÖR FEM PERSONER MED UTVECKLINGSSTÖRNING

VI UTFÖR AVLÖSARSERVICE OCH LEDSAGARSERVICE ENLIGT LSS.

WIWAN HAR SEDAN SEPTEMBER 2011 TILLSTÅND AV SOCIALSTYRELSEN ATT BEDRIVA ASSISTANSVERKSAMHET ENLIGT 9 § 2 LSS.

VI HAR LÅNG ERFARENHET AV PERSONLIG ASSISTANS ÅT

  • barn med autism
  • personer med neurologiska sjukdomar
  • personer med vuxenhjärnskada
  • barn och vuxna med utvecklingsstörning